Eindejaarstips: goede timing, minder belasting

1) Betaal minder vermogensrendementsheffing

Over vermogen moet vermogensrendementsheffing betaald worden. ‘De peildatum is 1 januari’, zegt Mitra Tydeman van PwC. ‘Dus het loont om grote uitgaven vóór die datum te doen, zodat je banksaldo lager is.’ Betaal openstaande rekeningen daarom voor het einde van het jaar. Wie van plan is geld te geven aan de kinderen of aan goede doelen, kan dit ook het beste doen op 31 december of daarvoor. ‘Denk ook aan belastingschulden’, adviseert Tydeman. ‘Die mag je namelijk niet als schuld in mindering brengen in box 3, met uitzondering van erfbelasting.’

Partners betalen minder vermogensrendementsheffing als ze in hun aangifte onderling schuiven met vermogen. Ze mogen kiezen voor de verdeling die het gunstigst uitpakt. Stel dat de een €40.000 op de bank heeft en de ander €200.000. Als ze dit verdelen, hebben ze ieder €120.000. Ze hebben in 2017 ook ieder een vrijstelling van €25.000. Dat brengt hun belaste vermogen op €95.000 per persoon. Daarmee vallen ze in de eerste schijf van box 3, waardoor de belastingaanslag lager uitvalt. Dit is extra interessant nu de belasting in box 3 oploopt naarmate het vermogen groter is.

2) Vermenigvuldig je gift

Giften aan een anbi (algemeen nut beogende instelling) die door het ministerie van Financiën aangewezen is als culturele instelling, mag je met 1,25 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek inkomstenbelasting. Er geldt een maximum van €1250. Dat betekent dat als je €5000 schenkt, je €6250 mag opvoeren als giftenaftrek.

Voor giften aan andere anbi's geldt dat ze onbeperkt aftrekbaar zijn als ze periodiek zijn. Een voorwaarde is dat je dit schriftelijk vastlegt. Een onderhandse overeenkomst is meestal voldoende.

Ook incidentele giften zijn aftrekbaar, maar dan gelden er drempel- en plafondbedragen, die afhankelijk zijn van het inkomen.

Tydeman wijst erop dat de giftenaftrek in 2020 wordt gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente. 'Dit geldt voor alle aftrekposten. Vervolgens wordt dit tarief in vier stappen van 3 procentpunt per jaar afgebouwd naar het lagere belastingtarief van 36,93% in 2023.' Dus wie nu een periodieke gift vastlegt voor de komende vijf jaar, krijgt te maken met steeds minder aftrek.

3) Betaal hypotheekrente vooruit

Wie voor het einde van het jaar hypotheekrente vooruit betaalt, heeft op 1 januari minder geld op de bank. Dat betekent minder vermogensrendementsheffing. Voor wie in het hoogste belastingtarief valt, betekent het bovendien extra aftrek. In 2017 is de renteaftrek nog 50%, in 2018 is het 49,5%. De Belastingdienst accepteert de renteaftrek van een halfjaar vooruit betalen. Maar de bank moet het ook goed vinden, dus vraag eerst of het kan.

4) Restschuld? Verkoop je huis

Wie zijn huis wil verkopen en weet dat hij met een restschuld blijft zitten, heeft geluk als de verkoop vóór het einde van dit jaar lukt. ‘Dan mag je nog vijftien jaar de rente van de restschuld aftrekken’, zegt fiscalist Charlotte Zandvoort van PwC. ‘Als je je huis later verkoopt, mag dat niet.’ De restschuldregeling was bedoeld als tijdelijke maatregel vanwege de crisis op de woningmarkt. ‘De regeling loopt af op 1 januari 2018’, aldus Zandvoort. ‘Toen de regeling in 2012 werd ingevoerd, was het idee dat de crisis op de woningmarkt tegen die tijd voorbij zou zijn. Maar als je in 2008 op de top van de markt een huis kocht, verkoop je het nu misschien nog steeds met verlies.’ Verkoop vóór of na 31 december is iets wat je nauwelijks kunt beïnvloeden. Maar het is wel zuur als je de rente op de restschuld niet meer kunt aftrekken. ‘Veel mensen financieren de restschuld mee als ze een ander huis kopen. Vanaf 1 januari moeten ze dat met hun spaargeld oplossen of een consumptieve lening afsluiten. Dan missen ze de renteaftrek.’

5) Kom tot inkeer

Zwart geld op een geheime bankrekening? Inkeren loont nog steeds. Boetevrij inkeren kan al lang niet meer, maar wie nog in 2017 melding maakt van het zwarte geld komt weg met een boete van 120% van de verschuldigde belasting. Met ingang van 1 januari 2018 is die boete 300%.

Online afspraak

Super! Kennis maken met nieuwe ondernemerstalenten vinden wij leuk!
Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!

Afspraak maken

recent nieuws